GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

För att underlätta för Hotel de Geer att uppfylla våra uppdrag med leverantörer och kunder så registreras dessa i våra affärssystem. Vi hanterar endast kontaktnamn kopplat till företagsnamn. Detta kan på persons begäran tas bort.